János-hegyi edzőverseny (3V) (17/06/2012) János-hegyi edzőverseny (3V) (17/06/2012)